ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ: Για τις ομάδες Α, Β, Γ οι οδηγοί πρέπει να είναι άνω των 23 ετών. Για κάθε άλλη ομάδα οχήματος, η ελάχιστη ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι 25. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Μπορείτε να πληρώσετε με Πιστωτική Κάρτα που έχετε αποδεχθεί απλά με ένα αυτοκίνητο, με τραπεζική μεταφορά ή με μετρητά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εμφανίζεται μια έγκυρη πιστωτική κάρτα για όλα τα απαραίτητα ποσά πριν από την εξουσιοδότηση, καθώς και προπληρωμές και διακανονισμό τελικών τελών μίσθωσης. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Απαιτείται έγκυρη άδεια οδήγησης για τουλάχιστον ένα έτος από τον οδηγό. Για τους ταξιδιώτες που έρχονται εκτός της ΕΕ απαιτείται διεθνής άδεια οδήγησης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Στο τέλος της συμφωνηθείσας περιόδου ενοικίασης, Απλά νοικιάστε ένα αυτοκίνητο χωρίς χρέωση για μια περίοδο χάριτος 2 ώρες, μετά την οποία ο ενοικιαστής θα χρεωθεί ανά ώρα ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Όλα τα πρόστιμα που προκύπτουν από τη συμπεριφορά των οδηγών γεννιούνται αποκλειστικά από τον ενοικιαστή. ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί της απλής ενοικιάσεως οχημάτων αυτοκινήτων καλύπτονται από ζημιές από πυρκαγιά στο μισθωμένο όχημα και Ασφάλιση Ευθύνης έναντι Θανάτου, τραυματισμού και περιουσίας τρίτων. Και οι δύο καλύψεις υπόκεινται στους Γενικούς Όρους της σύμβασης Απλή ενοικίαση αυτοκινήτου με τον Ασφαλιστή της.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ (CDW-SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο μισθωμένο όχημα μειώνεται, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Ελληνικός Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με ελάχιστη χρέωση € 700 για τις ομάδες Α, Β, Γ, € 900 για τις ομάδες D, F, E € 1.200 για τις ομάδες G, M7, L2, L € 2000 για την ομάδα M9. Ο ενοικιαστής μπορεί να μειώσει την παραπάνω υποχρέωση σε € 200 με επιπλέον € 9, για Α, Β, Γ, € 10 για D, F, E € 18 για G, M7 € 14 για L, L2. και € 25 για M9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (TP): Η κλοπή και η πυροπροστασία είναι προαιρετική ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (PAC): Δεν υπάρχει κάλυψη προσωπικών ατυχημάτων ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (ASC): Δεν υπάρχουν τέλη αεροδρομίου ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: να επιστρέψετε στη στάθμη καυσίμου από την ημέρα παραλαβής. Εάν ο πελάτης απαιτεί πλήρη δεξαμενή, αυτός / αυτή φέρει την υποχρέωση να του επιστρέψει πλήρως. ΒΡΕΦΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται κατόπιν αιτήματος με ημερήσια χρέωση € 4. GPS: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με ημερήσια χρέωση € 5. ΑΛΥΣΙΔΕΣ SNOW: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με χρέωση € 10.ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΛΟΥ: Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει ένα διαφορετικό μοντέλο αυτοκινήτου σε εκείνο που είχε αρχικά επιφυλάξει ισοδύναμο ή υψηλότερο τύπο μοντέλου. ΣΥΛΛΟΓΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Χρεώνεται κάθε παραλαβή ή παράδοση που δεν πραγματοποιείται στο αεροδρόμιο της SKG Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Κοζάνης Φιλίππου και στην απλή ενοικίαση αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη και στην Κοζάνη. Μια χρέωση εφαρμόζεται επίσης εάν η θέση ανάσυρσης και η παράδοση διαφέρουν. Η χρέωση για κάθε παράδοση ή συλλογή εκτός ωρών εργασίας είναι € 18. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συμφωνία με το Simply Rent a Car. Λάβετε υπόψη ότι οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα κατά τη μεταφορά δεν καλύπτεται από καμία ασφάλιση. ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές συμπεριλαμβάνουν φόρους και ΦΠΑ. ΖΗΜΙΕΣ: Οι πελάτες φέρουν την υποχρέωση να επιστρέψουν το όχημα καθαρά και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Επιπλέον, υπόκεινται σε πρόσθετες χρεώσεις ύψους τουλάχιστον 50 € για βρωμιά και ζημιές στο εσωτερικό του αυτοκινήτου