Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο - SKG

Ωρα λειτουργίας 00:00 - 23:59

9 χλμ Θεσσαλονίκης - Μουδανιών

Ωρα λειτουργίας 00:00 - 23:59

Τηλ. 2310 455811

Fax. 2310 455821

54250 Θέρμη

2 χιλιόμετρο Ε.Ο Κοζάνης - Λάρισας

Ωρα λειτουργίας 00:00 - 23:59

T. 2461041630

F. 2461041624

Αεροδρόμιο "Φίλιππος" Κοζάνης

Ωρα λειτουργίας 00:00 - 23:59

My Hotel Θεσσαλονίκη

Ωρα λειτουργίας 00:00 - 23:59

Μουδανία Χαλκιδικής

Ωρα λειτουργίας 00:00 - 23:59

Καλιθέα Χαλκιδική

Ωρα λειτουργίας 00:00 - 23:59
:
: